Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vaːj˧˥ja̰ːj˩˧jaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːj˩˩va̰ːj˩˧

Động từ Sửa đổi

vái

  1. hành động chắp hai bàn tay lại với nhau và cúi đầu.
    Đi chùa vái Phật.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi