Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. cúng bái, cúng, bái lạy, lạy

DịchSửa đổi