Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fəj˧˧fəj˧˥fəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəj˧˥fəj˧˥˧

Từ nguyên sửa

Lấy từ âm tiết đầu tiên trong tên gọi Facebook (được phát âm là Phây-búc trong tiếng Việt).

Danh từ sửa

phây

  1. (khẩu ngữ, tiếng lóng) Facebook
    Lên phây (truy cập vào Facebook)

Đồng nghĩa sửa