Tiếng Việt Sửa đổi

 
tụy

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twḭʔ˨˩twḭ˨˨twi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twi˨˨twḭ˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

tụy, tuỵ

  1. Tuyến tiêu hoá nằm dưới dạ dày.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi