Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faj˧˧faj˧˥faj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faj˧˥faj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phay

  1. Xoi rộng một lỗ để lắp một cái vít hoặc một bộ phận hình trụ.

Tham khảo sửa