Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sṵʔk˨˩ʂṵk˨˨ʂuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂuk˨˨ʂṵk˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sục

  1. Thọc sâu vào nơi nào đó, làm khuấy lộn lên.
    Lưỡi cày sục sâu vào lòng đất.
    Lợn sục mõm vào máng.
  2. Xông vào bất cứ đâu, kể cả những chỗ kín đáo, bất cứ chỗ nào cảm thấy khả nghi để tìm kiếm.
    Cảnh sát sục khắp các ngả.
    Sục vào tận nhà.

Dịch sửa

Tham khảo sửa