Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Pháp sou.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
su˧˧su˧˥su˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
su˧˥su˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

xu

 1. Đồng tiền lẻgiá trị bằng một phần trăm đồng tiền đơn vị (trước 1945, 1 đồng = 10 hào = 100 xu).
  Không có một xu dính túi.
 2. Xu-ba-dăng, nói tắt.
  Có đi mới biết Mê công,
  Có đi mới biết thân ông thế này,
  Mê công chôn xác thường ngày,
  Có đi mới biết bởi tay "xu" Bào. (ca dao)

Động từ sửa

 1. Xu nịnh, nói tắt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

xu

 1. tai.
 2. quai.
 3. trôn.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên