Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔk˨˩ʂɨ̰k˨˨ʂɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨk˨˨ʂɨ̰k˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

sực

  1. Bỗng nhiên nảy ra, bật ra.
    Sực nghĩ ra.
    Sực nhớ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa