Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔk˨˩ɗḭ̈t˨˨ɗɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïk˨˨ɗḭ̈k˨˨

Danh từ

sửa

địch

 1. (Từ cũ) sáo.
  Tiếng địch thổi véo von.
 2. Phía đối lập, có quan hệ chống nhau vì lẽ sống còn.
  Bị địch bắt giam.
  Phân biệt rõ địch, ta.
  Tấn công tiêu diệt địch.

Động từ

sửa

địch

 1. Chống lại với tư cách là phía đối lập.
  Lấy ít địch nhiều.
  Sức yếu, địch không nổi.

Tham khảo

sửa
 • Địch, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam