Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuk˧˥tʰṵk˩˧tʰuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuk˩˩tʰṵk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thúc

  1. Đâm bằng một vật tày đầu.
    Thúc báng súng vào lưng.
  2. Giục làm gấp rút.
    Thúc nợ.
  3. Trộn nước mắm vào giò khi giã xong.
    Thúc giò.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa