Tiếng Bồ Đào Nha

sửa

Danh từ

sửa

piso

 1. Sự bước, sự bước đi.
 2. Sàn (nhà, cầu...).
 3. Tầng, lầu (nhà).

Động từ

sửa

piso

 1. Xem pisar


Tiếng Bổ trợ Quốc tế

sửa

Danh từ

sửa

piso

 1. Cây đậu hoa.

Tiếng Tây Ban Nha

sửa

Cách phát âm

sửa

Từ nguyên

sửa
danh từ
Từ pisar, từ tiếng Latinh pinsare.

Danh từ

sửa

piso  (số nhiều pisos)

 1. Sự bước, sự bước đi.
 2. Sàn (nhà, cầu...).
 3. Tầng, lầu (nhà).
  el primer piso — lầu hai
 4. Dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối).
 5. (Tây Ban Nha) Căn phòng, căn buồng.
 6. Lớp.
  una torta de cumpleaños de tres pisos — bánh sinh nhật ba lớp
 7. (Địa lý, địa chất) Tầng đất, địa tầng.
 8. (Chile) Ghế đẩu.
 9. (Tây Ban Nha) Đế giày.
 10. (Chile) Đồ bằngngấnlối vào nhà để lau đế giày.
 11. (Chile, Bolivia) Thảm chùi chân (để đằng trước phòng cầu tiêu hay bồn tắm).

Ghi chú sử dụng

sửa

Ở châu Âu, cái lầu bằng với mặt đất được gọi là "lầu chính" (la planta baja) và các lầu ở trên được đếm từ số một (el primer piso). Ở phần nhiều châu Mỹ, các lầu được đếm từ số một, bao gồm cái lầu bằng với mặt đất.

Đồng nghĩa

sửa
sàn
tầng
dãy phòng
căn phòng
ghế đẩu
đế giày
đồ bằng có ngấn ở lối vào nhà
thảm chùi chân

Từ dẫn xuất

sửa

Động từ

sửa

piso

 1. Xem pisar

Chia động từ

sửa