Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh pinsare.

Động từSửa đổi

pisar

  1. Giẫm lên.
  2. Bước, bước đi.
  3. Giã, tán, nghiền.

Chia động từSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

Tiếng EstoniaSửa đổi

Danh từSửa đổi

pisar

  1. Nước mắt, lệ. [1]

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh pinsare.

Động từSửa đổi

pisar

  1. Bước, bước đi.
  2. (Chile) Giao cấu, giao hợp.

Chia động từSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

giao cấu

Từ dẫn xuấtSửa đổi