Tiếng Ido

sửa

Từ nguyên

sửa
Từ alt--o (danh từ)

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈal.tɔ/

Danh từ

sửa

alto

 1. Vĩ cầm trầm.

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈæl.ˌtoʊ/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

alto /ˈæl.ˌtoʊ/

 1. (Âm nhạc) Giọng nữ trầm; giọng nam cao.
 2. Người hát giọng nữ trầm; người hát giọng nam cao.
 3. antô.
 4. hai.
 5. Đàn antô.
 6. Kèn antô.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
alto
/al.tɔ/
altos
/al.tɔ/

alto /al.tɔ/

 1. (Âm nhạc) Giọng nữ trầm.
 2. (Âm nhạc) Đàn antô.
 3. (Âm nhạc) Kèn antô.

Tham khảo

sửa