Wikipedia logo
Wikipedia có bài viết về:


Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈhi]

Từ tương tựSửa đổi

Đại từ nhân xưngSửa đổi

he /ˈhi/

  1. , anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườiđộng vật giống đực).

Đại từ nhân xưngSửa đổi

he /ˈhi/

  1. Đàn ông; con đực.
  2. (Định ngữ) Đực (động vật).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

he

  1. Nói động vật ốm yếu.
    Trâu he cũng bằng khỏe. (tục ngữ)
  2. (Địa phương) Có màu hung.
    Tóc he.

DịchSửa đổi

Danh từSửa đổi

he

  1. Loài nước ngọt thuộc chi Barbonymus.[1]

Tham khảoSửa đổi