Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔaj˧˥jaj˧˩˨jaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟa̰j˩˧ɟaj˧˩ɟa̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dãy

 1. Tập hợp nhiều vật cùng loại nối tiếp nhau thành hàng.
  Dãy nhà.
  Dãy cây.
  Dãy núi.
 2. (Toán học).
  Bảng liệt kê một chiều, có thứ tự của các phần tử toán học (xem thêm dãy toán học).
  dãy số
  dãy hàm

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Trong toán học

Tham khảo sửa