Tiếng Anh sửa


Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈpɪk.tʃɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

picture /ˈpɪk.tʃɜː/

 1. Bức tranh, bức ảnh, bức vẽ.
 2. Chân dung.
  to sit for one's picture — ngồi để cho vẽ chân dung
 3. Người giống hệt (một người khác).
  she is the picture of her mother — cô ta trông giống hệt bà mẹ
 4. Hình ảnh hạnh phúc tương lai.
 5. Hiện thân, điển hình.
  to be the [very] picture of health — là hiện thân của sự khoẻ mạnh
 6. Vật đẹp, cảnh đẹp, người đẹp.
  her dress is a picture — bộ áo của cô ta nom đẹp
 7. (Thường) Số nhiều) phim xi .
 8. (Nghĩa bóng) Cảnh ngộ; sự việc.
  out of (not in) the picture — không hợp cảnh, không hợp thời, không phải lối
  to put (keep) somebody in the picture — cho ai biết sự việc, cho ai biết diễn biến của sự việc
 
picture
 1. to come into the picture — biết sự việc, nắm được sự việc

Ngoại động từ sửa

picture ngoại động từ /ˈpɪk.tʃɜː/

 1. Về (người, vật).
 2. Mô tả một cách sinh động.
 3. Hình dung tưởng tượng.
  to picture something to oneself — hình dung một việc gì, tưởng tượng một việc gì

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa