Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hï̤ŋ˨˩ zuŋ˧˧hïn˧˧ juŋ˧˥hɨn˨˩ juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hïŋ˧˧ ɟuŋ˧˥hïŋ˧˧ ɟuŋ˧˥˧

Danh từ sửa

hình dung

  1. Hình thức bên ngoài của con người.
    Hình dung chải chuốt áo quần bảnh bao.

Động từ sửa

hình dung

  1. Tưởng tượng ra trong trí một cách khá rõ nét.
    Hình dung ra khuôn mặt của người đồng chí đã hi sinh.
    Không thể hình dung nổi.

Tham khảo sửa