Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ʔjŋ˨˩ fuk˧˥ha̰n˨˨ fṵk˩˧han˨˩˨ fuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hajŋ˨˨ fuk˩˩ha̰jŋ˨˨ fuk˩˩ha̰jŋ˨˨ fṵk˩˧

Từ nguyên sửa

Hạnh: may mắn; phúc: tốt lành

Danh từ sửa

hạnh phúc

  1. Sự sung sướng đầy đủ.
    Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang (Hồ Chí Minh)

Tham khảo sửa