Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩ʂïn˧˥ ɗə̰wŋ˨˨ʂɨn˧˧ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ ɗəwŋ˨˨ʂïŋ˧˥ ɗə̰wŋ˨˨ʂïŋ˧˥˧ ɗə̰wŋ˨˨

Danh từ sửa

sinh động

  1. Gợi ra được hình ảnh cuộc sống như đang hiện ra trước mắt.
    Một tác phẩm văn nghệ sinh động .
    Cách kể chuyện rất sinh động.
    Câu văn sinh động.

Tham khảo sửa