Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəwŋ˧˥ hḛʔt˨˩jə̰wŋ˩˧ hḛt˨˨jəwŋ˧˥ həːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəwŋ˩˩ het˨˨ɟəwŋ˩˩ hḛt˨˨ɟə̰wŋ˩˧ hḛt˨˨

Tính từ sửa

giống hệt

  1. Giống đến mức tưởng như chỉ là một.
    hai chiếc cặp giống hệt nhau
  2. Giống lắm, khó phân biệt được.
    Hai chị em sinh đôi giống hệt nhau.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa