Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̰n˧˩˧ hï̤ŋ˨˩ɗiəŋ˧˩˨ hïn˧˧ɗiəŋ˨˩˦ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiən˧˩ hïŋ˧˧ɗiə̰ʔn˧˩ hïŋ˧˧

Tính từ

sửa

điển hình

  1. Có những đặc điểm chung của đồng loại, giúp suy ra đặc điểm chung của đồng loại từ cá thể đã cho.
    Mời quý khách xem một số dự án điển hình mà chúng tôi đã triển khai.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Từ liên hệ

sửa