Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̰n˧˩˧ hï̤ŋ˨˩ɗiəŋ˧˩˨ hïn˧˧ɗiəŋ˨˩˦ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiən˧˩ hïŋ˧˧ɗiə̰ʔn˧˩ hïŋ˧˧

Tính từ sửa

điển hình

  1. Có những đặc điểm chung của đồng loại, giúp suy ra đặc điểm chung của đồng loại từ cá thể đã cho.
    Mời quý khách xem một số dự án điển hình mà chúng tôi đã triển khai.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa