Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰jŋ˧˩˧ ŋo̰ʔ˨˩kan˧˩˨ ŋo̰˨˨kan˨˩˦ ŋo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kajŋ˧˩ ŋo˨˨kajŋ˧˩ ŋo̰˨˨ka̰ʔjŋ˧˩ ŋo̰˨˨

Từ nguyên sửa

Cảnh: tình cảnh; ngộ: gặp

Danh từ sửa

cảnh ngộ

  1. Hoàn cảnh sống khó khăn.
    Có người vì cảnh ngộ không được may mắn (Hoàng Đạo Thúy)

Tham khảo sửa