Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɔʔɔ˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɔ̰˩˧˧˩mɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 
gỗ trong chùa Hội Linh (Cần Thơ) được làm hồi đầu thế kỷ 20

 1. Nhạc khí làm bằng tre, gỗ, lòng rỗng, dùng để điểm nhịp, đệm nhịp hay để báo hiệu, phát hiệu lệnh.
  .
  Đánh báo động.
  Rao .
  trâu ( nhỏ đeo ở cổ con trâu).
 2. Người cùng đinh chuyên đánh rao việc làng thời trước (hàm ý coi khinh).
  Mấy đời làm .
  Thằng .

Dịch sửa

Tham khảo sửa