Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥mɔ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩mɔ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Để tay vào vật gì.
    Đừng vào súng.
  2. Động đến.
    Tính nó hay tự ái, không ai muốn đến nó.

Tham khảo sửa