Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɔʔɔ˧˥ɣɔ˧˩˨ɣɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɔ̰˩˧ɣɔ˧˩ɣɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. (Địa phương) Thuyền thon đi biển.
 2. (Địa phương) Như gụ
  Bộ ngựa .

Động từ sửa

 1. Đập ngón tay hay vật gì vào một vật rắn cho phát ra từng tiếng khẽ.
  cửa.
  mõ.
  vào bàn phím.
 2. Sửa lại cho khỏi méo bằng cách đập nhẹ vào.
  cái nồi bẹp.
 3. Đánh.
  vào đầu.
  đầu trẻ.
 4. (Từ cổ, nghĩa cổ) Dạy học.

Dịch sửa

Tham khảo sửa