Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰ːʔk˨˩ xi˧˥ɲa̰ːk˨˨ kʰḭ˩˧ɲaːk˨˩˨ kʰi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːk˨˨ xi˩˩ɲa̰ːk˨˨ xi˩˩ɲa̰ːk˨˨ xḭ˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa