Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laʔaj˧˥laːj˧˩˨laːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
la̰ːj˩˧laːj˧˩la̰ːj˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lãi

 1. (Địa phương) Giun.
 2. Số tiền thu nhập cao hơn chi phí.
  Một vốn bốn lãi (tục ngữ).
  Lấy công làm lãi (tục ngữ).
  Mặt hàng này bán không có lãi.
 3. Số tiền người vay phải trả cho chủ nợ ngoài số tiền thực vay.
  Cho vay nặng lãi.
  Lãi 1,6% một tháng.
  Lãi tiết kiệm.

Động từ sửa

lãi

 1. Thu nhiều hơn chi sau khi kinh doanh hay sản xuất.
  Buôn một lãi mười. (tục ngữ)
  Buôn thất nghiệp lãi quan viên. (tục ngữ)
  Nuôi ba ba không lãi bằng nuôi ếch.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

lãi

 1. Lưỡi.