Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰j˧˩˧ləj˧˩˨ləj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləj˧˩lə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lẩy

  1. Tách ra, tẽ ra.
    Lẩy bắp ngô lấy hạt.
  2. Rút ra.
    Lẩy.
    Kiều.

Tham khảo sửa