Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰j˧˩˧tʂəj˧˩˨tʂəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəj˧˩tʂə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trẩy

  1. Kéo quân đi.
    Quân trẩy qua làng.
  2. Đến một nơi danh lam thắng cảnhxa nhân ngày hội hàng năm.

Tham khảo sửa