Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɛ̰˧˩˧ʐɛ˧˩˨ɹɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɛ˧˩ɹɛ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

rẻ: có giá thấp

Trái nghĩa sửa

đắt

Dịch sửa


Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)