Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔ˨˩hwa̰ː˨˨hwaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˨˨hwa̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

họa, hoạ

 1. Điều không may lớn, điều mang lại những đau khổ, tổn thất lớn.
  Họa mất nước.
  Mang họa.
 2. Điều trong thực tế rất khó xảy ra, đến mức chỉ được xem như là một giả thiết; điều giả thiết (là), điều may ra (là).
  họa là mười lần mới trúng được một.
  Nói thế thì họa có trời hiểu.
 3. (Khẩu ngữ) Hội họa (nói tắt).
  Ngành họa.
  Giới họa.

Ghi chú sử dụng sửa

điều trong thực tế rất khó xảy ra
Dùng ở đầu phân câu, thường trong một số tổ hợp có tính chất như phó từ làm phần phụ của câu.

Phó từ sửa

họa, hoạ

 1. Điều trong thực tế rất khó xảy ra, đến mức chỉ được xem như là một giả thiết; điều giả thiết (là), điều may ra (là).

Động từ sửa

họa, hoạ

 1. Theo vần thơ hoặc theo nhịp đànứng đối lại.
  Họa thơ.
  Họa đàn.
 2. Hòa chung một nhịp, hưởng ứng.
  Một tiếng cười vang lên và nhiều tiếng cười khác họa theo.
 3. (Ít dùng) Vẽ tranh; vẽ.
  Họa một bức.

Dịch sửa

Tham khảo sửa