Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ː˨˩hwaː˧˧hwaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˧˧

Động từ

sửa

hòa

  1. Dạng viết khác của hoà

Tính từ

sửa

hòa

  1. Dạng viết khác của hoà