Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaw˧˧ xo̰˧˩˧ɗaw˧˥ kʰo˧˩˨ɗaw˧˧ kʰo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaw˧˥ xo˧˩ɗaw˧˥˧ xo̰ʔ˧˩

Tính từ sửa

đau khổ

  1. Xót xa, khổ sở, nhất là về mặt tinh thần.
    Nỗi đau khổ, nhục nhã của các dân tộc bị áp bức (Trường Chinh)

Tham khảo sửa