Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+548C, 和
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-548C

[U+548B]
CJK Unified Ideographs
[U+548D]
Bút thuận
 

Tra cứu Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • Bính âm: hé (he2), hè (he4), hú (hu2), huó (huo2), huò (huo4), hàn (han4)
  • Wade–Giles: he2, ho4, hu2, huo2, huo4

Danh từ Sửa đổi

  1. Hòa bình.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Liên từ Sửa đổi

  1. .
giản.phồn.
dị thể

𰵝

Dịch Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

hoa, họa, hỏa, vừa, hòa, hùa, huề

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˧ hwa̰ːʔ˨˩ hwa̰ː˧˩˧ vɨ̤ə˨˩ hwa̤ː˨˩ hṳə˨˩ hwe˧˥hwaː˧˥ hwa̰ː˨˨ hwaː˧˩˨ jɨə˧˧ hwaː˧˧ huə˧˧ hwḛ˩˧hwaː˧˧ hwaː˨˩˨ hwaː˨˩˦ jɨə˨˩ hwaː˨˩ huə˨˩ hwe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˧˥ hwa˨˨ hwa˧˩ vɨə˧˧ hwa˧˧ huə˧˧ hwe˩˩hwa˧˥ hwa̰˨˨ hwa˧˩ vɨə˧˧ hwa˧˧ huə˧˧ hwe˩˩hwa˧˥˧ hwa̰˨˨ hwa̰ʔ˧˩ vɨə˧˧ hwa˧˧ huə˧˧ hwḛ˩˧