Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Âm Hán-Việt của chữ Hán 實際.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ te˧˥tʰɨ̰k˨˨ tḛ˩˧tʰɨk˨˩˨ te˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ te˩˩tʰɨ̰k˨˨ te˩˩tʰɨ̰k˨˨ tḛ˩˧

Danh từ sửa

thực tế

 1. Có một cách cụ thể, có quan hệ hoặc giá trị rõ rệt đối với con người.
  Tiền lương thực tế.
 2. khả năng chuyển biến mọi mối liên quan với mình thành lợi ích.
  Tôi là một người thực tế, không hề có những hoài bão viển vông.
 3. Được thích ứng đúng vào mục đích, nhằm đúng vào lợi ích gần.
  Bài học thực tế.
 4. Tình hình hoặc đời sống trước mắt.
  Áp dụng tri thức khoa học vào thực tế.

Tham khảo sửa