Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
noj˧˥ tiəp˧˥no̰j˩˧ tiə̰p˩˧noj˧˥ tiəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˩˩ tiəp˩˩no̰j˩˧ tiə̰p˩˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

nối tiếp

  1. Một sự việc xảy ra tiếp theo, ngay sau sự việc trước đó.
    Khách cứ nối tiếp nhau bước vào trong này.

Dịch sửa

Tham khảo sửa