Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[kən.ˈtroʊl]

Danh từSửa đổi

control /kən.ˈtroʊl/

 1. Quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy.
  to have control over the whole district — có quyền hành khắp vùng
 2. Sự điều khiển, sự lái, sự cầm lái.
  to lose control over one's car — không còn điều khiển nổi cái xe nữa
 3. Sự kiềm chế, sự nén lại.
  to keep someone under control — kiềm chế ai, không thả lỏng ai
  to keep one's temper under control — nén giận, bình tĩnh
 4. Sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để xác định đúng sai).
  control experiment — thí nghiệm kiểm tra
 5. có tính đến tác động của các yếu tố khác lên kết quả của thí nghiệm.
  perhaps if we could control for certain variables, the gender difference would disappear - có thể là nếu chúng ta có thể kiểm soát một số biến thì khác biệt do giới tính sẽ biến mất.
 6. Trạm kiểm tra (máy móc, ôtô, máy bay trên đường đi).
 7. Đoạn đường đặc biệt (ô tô phải tuân theo sự hướng dẫn như giảm tốc độ... ).
 8. (Số nhiều) Bộ điều chỉnh (hướng tốc độ của máy bay... ).
 9. Hồn (do bà đồng gọi lên).

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

control ngoại động từ /kən.ˈtroʊl/

 1. Điều khiển, chỉ huy, làm chủ.
  to control the traffic — điều khiển sự giao thông
 2. Kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại.
  to control oneself — tự kiềm chế, tự chủ
  to control one's anger — nén giận
 3. Kiểm tra, kiểm soát, thử lại.
 4. Điều chỉnh, qui định (giá hàng... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi