Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔn˨˩ ʨe˧˥ha̰ːŋ˨˨ ʨḛ˩˧haːŋ˨˩˨ ʨe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːn˨˨ ʨe˩˩ha̰ːn˨˨ ʨe˩˩ha̰ːn˨˨ ʨḛ˩˧

Động từ

sửa

hạn chế

  1. Giữ lại, ngăn lại trong một giới hạn nhất định, không để cho vượt qua.
    Hạn chế chi phí.
    Tầm nhìn bị hạn chế.

Tham khảo

sửa