Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈbɪz.nɪs/
  Hoa Kỳ (California)

Danh từ sửa

business /ˈbɪz.nɪs/

 1. Việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại.
  to do business with somebody — buôn bán với ai
  to go into business — đi vào con đường kinh doanh
 2. Công tác, nghề nghiệp; công việc, nhiệm vụ việc phải làm.
  teacher's business — công việc của giáo viên
  to make it one's business to do something — coi nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì
  to get (come) to business — bắt tay vào công việc
 3. Doanh nghiệp.
 4. Quyền.
  you have no business to do that — anh không có quyền làm như vậy
 5. Việc khó khăn.
  what a business it is to meet him — gặp anh ta thật là một điều khó khăn
 6. Tuồm vấn đề; quá trình diễn biến.
  to be sick of the whole business — chán ngấy với việc này rồi
 7. Vấn đề trong chương trình nghị sự.
  the business of the day — chương trình nghị sự
 8. Sự giao dịch.
  man of business — người thay đổi để giao dịch
 9. (Thông tục) Phầntác dụng thực tế (của cái gì).
 10. Cách diễn xuất (trên sân khấu).
 11. Nhuồm khoé.

Đồng nghĩa sửa

doanh nghiệp

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

business /ˈbɪz.nɪs/

 1. Tình trạng bận rộn.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /biz.nɛs/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
business
/biz.nɛs/
business
/biz.nɛs/

business /biz.nɛs/

 1. (Thân mật) Việc rối rắm phức tạp.
 2. (Thân mật) Cái, vật.
  Passez-moi ce business-là — đưa cho tôi cái kia
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Công việc.

Tham khảo sửa