Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓuən˧˧ ɓaːn˧˥ɓuəŋ˧˥ ɓa̰ːŋ˩˧ɓuəŋ˧˧ ɓaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuən˧˥ ɓaːn˩˩ɓuən˧˥˧ ɓa̰ːn˩˧

Động từ sửa

'buôn bánlà hoạt động mua hàng ở nơi giá thấp bán hàng hoa nơi có giá trị cao hơn mục đích kiếm lời '

  1. Trao đổi hàng hóa để lấy tiền hoặc các hàng hóa khác.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa