Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨk˧˥ ta̰ːʔp˨˩fɨ̰k˩˧ ta̰ːp˨˨fɨk˧˥ taːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨk˩˩ taːp˨˨fɨk˩˩ ta̰ːp˨˨fɨ̰k˩˧ ta̰ːp˨˨

Từ nguyên sửa

Tạp: nhiều thứ khác nhau

Tính từ sửa

phức tạp

  1. Không đơn giản, rắc rối.
    Đó là một công việc cực kì to lớn, phức tạp, khó khăn (Hồ Chí Minh)
    Đất nước trong một bối cảnh cực kì phức tạp (Trần Bạch Đằng)

Dịch sửa

Tham khảo sửa