Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Phần dưới, bên dưới, mặt dưới.
  2. Mặt dưới, cạnh dưới, phía dưới.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

đẩy, đé, để, đẻ, đẽ, đây, đáy, đun

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰j˧˩˧ ɗɛ˧˥ ɗḛ˧˩˧ ɗɛ̰˧˩˧ ɗɛʔɛ˧˥ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗun˧˧ɗəj˧˩˨ ɗɛ̰˩˧ ɗe˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗəj˧˥ ɗa̰j˩˧ ɗuŋ˧˥ɗəj˨˩˦ ɗɛ˧˥ ɗe˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˧˩ ɗɛ˩˩ ɗe˧˩ ɗɛ˧˩ ɗɛ̰˩˧ ɗəj˧˥ ɗaj˩˩ ɗun˧˥ɗəj˧˩ ɗɛ˩˩ ɗe˧˩ ɗɛ˧˩ ɗɛ˧˩ ɗəj˧˥ ɗaj˩˩ ɗun˧˥ɗə̰ʔj˧˩ ɗɛ̰˩˧ ɗḛʔ˧˩ ɗɛ̰ʔ˧˩ ɗɛ̰˨˨ ɗəj˧˥˧ ɗa̰j˩˧ ɗun˧˥˧