Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+5E95, 底
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E95

[U+5E94]
CJK Unified Ideographs
[U+5E96]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Phần dưới, bên dưới, mặt dưới.
  2. Mặt dưới, cạnh dưới, phía dưới.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đẩy, đé, để, đẻ, đẽ, đây, đáy, đun

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰j˧˩˧ ɗɛ˧˥ ɗḛ˧˩˧ ɗɛ̰˧˩˧ ɗɛʔɛ˧˥ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗun˧˧ɗəj˧˩˨ ɗɛ̰˩˧ ɗe˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗɛ˧˩˨ ɗəj˧˥ ɗa̰j˩˧ ɗuŋ˧˥ɗəj˨˩˦ ɗɛ˧˥ ɗe˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗɛ˨˩˦ ɗəj˧˧ ɗaj˧˥ ɗuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˧˩ ɗɛ˩˩ ɗe˧˩ ɗɛ˧˩ ɗɛ̰˩˧ ɗəj˧˥ ɗaj˩˩ ɗun˧˥ɗəj˧˩ ɗɛ˩˩ ɗe˧˩ ɗɛ˧˩ ɗɛ˧˩ ɗəj˧˥ ɗaj˩˩ ɗun˧˥ɗə̰ʔj˧˩ ɗɛ̰˩˧ ɗḛʔ˧˩ ɗɛ̰ʔ˧˩ ɗɛ̰˨˨ ɗəj˧˥˧ ɗa̰j˩˧ ɗun˧˥˧