Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zwajŋ˧˧jwan˧˥jwan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟwaŋ˧˥ɟwaŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

doanh

  1. () . Dinh (nơi đóng quân).

Tham khảo

sửa