Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
se̤n˨˩ʂen˧˧ʂəːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂen˧˧

Danh từ

sửa

sền

  1. Xem đại gia

Dịch

sửa

Tính từ

sửa

sền

  1. (Láy) Xem sền sệt