Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ːn˨˩ twa̤ːn˨˩hwaːŋ˧˧ twaːŋ˧˧hwaːŋ˨˩ twaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˧˧ twan˧˧

Tính từ

sửa

hoàn toàn

  1. Trọn vẹn, đầy đủ về mọi mặt.
    Giành thắng lợi hoàn toàn.
    Hoàn toàn tin ở bạn.
    Kết quả không hoàn toàn như ý muốn.

Tham khảo

sửa