Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+60B4, 悴
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-60B4

[U+60B3]
CJK Unified Ideographs
[U+60B5]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Chim ưng không dạy được (vì lớn rồi mới bắt).

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

tụy, tủi, tủy, xót, tuốt

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twḭʔ˨˩ tṵj˧˩˧ twḭ˧˩˧ sɔt˧˥ tuət˧˥twḭ˨˨ tuj˧˩˨ twi˧˩˨ sɔ̰k˩˧ tuək˩˧twi˨˩˨ tuj˨˩˦ twi˨˩˦ sɔk˧˥ tuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twi˨˨ tuj˧˩ twi˧˩ sɔt˩˩ tuət˩˩twḭ˨˨ tuj˧˩ twi˧˩ sɔt˩˩ tuət˩˩twḭ˨˨ tṵʔj˧˩ twḭʔ˧˩ sɔ̰t˩˧ tuət˩˧