Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwḭʔ˨˩kwḭ˨˨wi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˨˨kwḭ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

quị

  1. Khuỵu xuống.
    Yếu quá, mới đi được vài bước đã quị xuống.
  2. Kiệt sức.
    Vì cuộc đời vất vả, ông cụ đã sớm quị.

Tham khảo sửa