Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɹoʊ.ˌmæns]

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Anh trung cổ romauns, từ tiếng Anh Norman romanz (“viết bằng tiếng địa phương”), từ tiếng Latinh rōmānicē, từ *rōmānicē (“tiếng Rôman”), từ rōmānicus (“La Mã”), từ rōmānus (“người La Mã”).

Danh từSửa đổi

romance (số nhiều romances)

 1. Truyện anh hùng hiệp sĩ (thời Trung cổ, thường viết theo thể thơ).
 2. Tiểu thuyết mơ mộng xa thực tế.
 3. Câu chuyện tình lãng mạn; mối tình lãng mạn.
 4. Sự mơ mộng, tính lãng mạn.
 5. Sự thêu dệt, sự bịa đặt, sự nói ngoa, sự cường điệu.
 6. (Âm nhạc) Rôman (khúc).

Nội động từSửa đổi

romance nội động từ /roʊ.ˈmænts/

 1. Thêu dệt, bịa đặt; nói ngoa, cường điệu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Bổ trợ Quốc tếSửa đổi

Tính từSửa đổi

romance (cấp so sánh plus romance, cấp cao le plus romance)

 1. (Ngôn ngữ học) Rôman (ngôn ngữ).

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
romance
/ʁɔ.mɑ̃s/
romances
/ʁɔ.mɑ̃s/

romance gc /ʁɔ.mɑ̃s/

 1. Tình ca.
 2. (Âm nhạc) Khúc Rôman.
  piquer un romance — (thông tục) ngủ

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
romance
/ʁɔ.mɑ̃s/
romances
/ʁɔ.mɑ̃s/

romance /ʁɔ.mɑ̃s/

 1. Bài thơ romanxơ (Tây Ban Nha).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Provence cổ romans, từ tiếng Latinh *romanĭce.

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức romance romances
Giống cái romance romances

romance (số nhiều romances)

 1. (Ngôn ngữ học) Rôman (ngôn ngữ).

Đồng nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
romance romances

romance (số nhiều romances)

 1. Sự mơ mộng, tính lãng mạn.
 2. Sự thêu dệt, sự bịa đặt, sự nói ngoa, sự cường điệu.
 3. Tiểu thuyết.
 4. Tiếng Tây Ban Nha.

Đồng nghĩaSửa đổi

tiểu thuyết
tiếng Tây Ban Nha

Động từSửa đổi

romance

 1. Lệnh mệnh số ít nghi thức ở ngôi thứ hai của romanzar.
 2. Cầu khẩn hiện tại số ít ở ngôi thứ nhất của romanzar.
 3. Cầu khẩn hiện tại số ít nghi thức ở ngôi thứ hai của romanzar.
 4. Cầu khẩn hiện tại số ít ở ngôi thứ ba của romanzar.

Chia động từSửa đổi