Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ːj˨˩ tʰəː˧˧ɓaːj˧˧ tʰəː˧˥ɓaːj˨˩ tʰəː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːj˧˧ tʰəː˧˥ɓaːj˧˧ tʰəː˧˥˧

Danh từ sửa

bài thơ

  1. Bài văn vần được sáng tác.
    Tôi bắt đầu học thuộc lòng một số bài thơ của cụ Phan Bội Châu. (Sơn Tùng)

Tham khảo sửa


Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

bài thơ

  1. bài thơ.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội