Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ ko̰˧˩˧tʂuŋ˧˥ ko˧˩˨tʂuŋ˧˧ ko˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˧˥ ko˧˩tʂuŋ˧˥˧ ko̰ʔ˧˩

Định nghĩa

sửa

trung cổ

  1. thuộc về thời đại ở sau thời thượng cổ và trước thời cận đại.
    Kiến trúc trung cổ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa